I framkant på röntgenutrustning

Det är ingen överdrift att hävda att Raysafe är ett unikt företag. De har specialiserat sig på mätutrustning för att upptäcka skadlig/oavsiktlig röntgenstrålning. De är det enda företaget i världen som tillhandahåller produkter för detta ändamålet. Stora universitet, sjukhus, och tillverkare av röntgenutrustning är några kundkategorier. 

Redan på typen av produkter kan man ana kraven på komponenterna. Raysafe har komplexa detaljer som kräver rätt kvalitet och konsekvent produktion över tid. Materialet ska vara exakt detsamma, och det finns höga krav på dokumentation och kvalité. Leveranssäkerhet är avgörande, vilket också är en Manovis stora styrkor med en uppmätt säkerhet på 98-100%. 

Manovis och Raysafes gemensamma resa går långt tillbaka i tiden. Manovis grundare Mats Gustafsson arbetade som konsult åt Tomas Unfors, grundare till Raysafe. På den tiden producerade man kretskort och mekanik, och där började företagens gemensamma resa.

Idag består samarbetet av en nära kontakt med inköpsavdelning, projektledare och utvecklingsingenjörer. Varje månad hålls gemensamma möten. Varannan gång hos Manovi och varannan gång hos Raysafe. Allt från prognostisering till produktutveckling avhandlas i nära dialog.