Raysafe

I framkant på röntgenutrustning

Det är ingen överdrift att hävda att Raysafe är ett unikt företag. De har specialiserat sig på mätutrustning för att upptäcka skadlig/oavsiktlig röntgenstrålning. De är det enda företaget i världen som tillhandahåller produkter för detta ändamålet. Stora universitet, sjukhus, och tillverkare av röntgenutrustning är några kundkategorier. 

Redan på typen av produkter kan man ana kraven på komponenterna. Raysafe har komplexa detaljer som kräver rätt kvalitet och konsekvent produktion över tid. Materialet ska vara exakt detsamma, och det finns höga krav på dokumentation och kvalité. Leveranssäkerhet är avgörande, vilket också är en Manovis stora styrkor med en uppmätt säkerhet på 98-100%. 

Manovis och Raysafes gemensamma resa går långt tillbaka i tiden. Manovis grundare Mats Gustafsson arbetade som konsult åt Tomas Unfors, grundare till Raysafe. På den tiden producerade man kretskort och mekanik, och där började företagens gemensamma resa.

Idag består samarbetet av en nära kontakt med inköpsavdelning, projektledare och utvecklingsingenjörer. Varje månad hålls gemensamma möten. Varannan gång hos Manovi och varannan gång hos Raysafe. Allt från prognostisering till produktutveckling avhandlas i nära dialog.

Luminell Sverige

Luminell Sverige is passionate about delivering critical light solutions for demanding use

Marina miljöer i extrema väderförhållanden och kritiska situationer – då kommer Luminells lösningar till sin fulla rätt.

Det Norska företaget Luminell är ett nischat bolag som har erövrat stora delar av världen. Företagets produkter finns i såväl Australien och Argentina som i Norge och hos sjöräddningssällskapet i Bua. Luminells belysninglösningar används ofta på fartyg och den högteknologiska strålkastaren manövreras från kommandobryggan med en joystick. Strålkastaren kan t.ex. parera hård sjö och hålla en given punkt upplyst trots att fartyget rör sig upp och ner.

Höga krav

Luminells produkter är komplexa och har många ingående komponenter. Samtidigt är kraven på material och kvalité höga p.g.a. den krävande miljön de används i.

Luminell jobbade till en början med en annan leverantör i regionen, som inte klarade att nå upp till de högt ställda kraven. Efter en rekommendation från en konkurrent (!) fick Manovi en första offertförfrågan. Därefter kom de första skarpa uppdragen. Det första uppdraget bestod av framtagning av detaljer till SLH – en tidig version av ett handhållet sökarljus. Kemin mellan bolagen stämde så bra att Luminells produktion av storsäljaren SL1 snabbt flyttades till Manovi. Idag producerar Manovi en stor del av chassit och utför submontage av mekaniken till både SLH och SL1.  

Idag är Luminell en av Manovis viktigaste kunder, och i stort sett hela Manovis kunderbjudande kommer till sin rätt med såväl produktion, montering/submontage och packning. Kontroll av säkerhetslager och inköp av externa leverantörer ingår i erbjudandet. 

Produktion i Sverige

Hur kan det då komma sig att produkten tillverkas i Sverige? Manovis bild av det är att vikten av närheten, kvalitetsmedvetenheten och komplexiteten på produkten gör att produkten lämpar sig väldigt väl för att produceras i Sverige. Det gör att Luminell har möjlighet att ta med sig samarbetspartners och arbeta på plats i Varberg. Manovis personal och Luminells utvecklare träffas och går igenom ritningsunderlaget. Gör tillsammans ändringar och därefter produceras provserier. Hela tiden i tät dialog. Från Manovis sida uppskattas just detta. Partnerskapet, dialogen, förståelse för utmaningarna som dyker upp. Luminells goda framförhållning i kombination med ett flexibelt förhållningssätt borgar för ett mycket gott partnerskap.

Speedshine

Smart lastning av vattenscooter eller ribbåt

Speedshine har verkligen en nischad målgrupp. De vänder sig bl.a. till ägare av stora fritidsbåtar och yachter som vill kunna lasta av och på sin vattenscooter eller ribbåt.

Lösningen består av en vagga i plast och rostfritt stål som monteras på akterdäck. Scootern eller ribbåten kan med hjälp av vaggan vinchas ombord. Vaggan utvecklas också för att fungera på t.ex. bryggor, och är därmed relevant för en långt större målgrupp. Produkten säljs på flera marknader, men Norge är den enskilt största.

Speedshine och Manovi har kört med raka rör från början. Så raka att samarbetet kunde tagit slut innan det började. Första frågan Speedshine ställde rörde ett aluminiumämne som behövde bearbetas.

Timingen stämde inte och Manovi meddelade att just detta inte passade, men frågade samtidigt om det inte fanns något annat som man kunde hjälpa till med. Efterfrågan på vaggan ökade vid detta tillfället och Speedshine insåg att man höll på att växa ifrån sin dåvarande Norska produktionsenhet. Manovi fick då frågan om att göra en provserie på hela produkten. Något som föll ut så väl att hela produktionen flyttades till Varberg. Idag tillverkas och monteras hela vaggan hos Manovi. Produkten packas och plomberas innan transport och skickas direkt från Manovis lager till kund. 

Partnerskapet, dialogen och förståelse för varandras utmaningar har gjort detta samarbetet lyckosamt från första stund. En “ge-och ta-relation” som får alla inblandade att ge det lilla extra. Speedshines goda framförhållning och Manovis flexibilitet är i våra ögon en svårslagen kombination. 

Envac

Lösningar för smarta städer

Många pratar om ”smart cities” – Envacs automatiserade, datadrivna sopsugssystem behövs för den verkligt smarta staden.

Envac’s innovativa avfallshantering, sopsugssystem, spelar en nyckelroll i att utforma hållbara och smarta städer i Sverige och över hela världen. Som ledande aktör i den internationella utvecklingen inom branschen säkrar de en grönare planet för kommande generationer genom ett användarvänligt sopsugssystem. Det ska vara enkelt att återvinna! Systemet är smart, hållbart och kostnadseffektivt och lägger grunden för en cirkulär ekonomi och en bättre urban miljö. I över 10 år har vi samarbetat med Envac.

Vi kräver extrem precision för att vårt sopsugssystem ska fungera korrekt och därför har vi Manovi som leverantör. Med hög service och effektiv produktion levererar de en smidig helhetslösning – Lars Hallberg, Procurement Manager på Envac Scandinavia AB