Kvalitet i alla steg

Vi strävar efter att, i enlighet med vår kvalitetspolicy, vara en kompetent och teknisk samarbetspartner för våra kunder. Genom att ställa höga krav på leverantör och material, kan vi i tur producera högkvalitativa lösningar. Vi håller nära samarbeten med våra partners för att garantera kvalitet i alla steg, från planering till leverans. 

Vår verksamhet är ISO-certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår produktion av elektroniska komponenter sker i en godkänd ESD-miljö. 

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Visste du om att Manovi drivs av förnybar energi från Eneas?