1892

Resan börjar med Oscar Gustafssons biredskap. Från Torpa utanför Varberg sålde Oscar redskap och vaxkakor till biodlare runt om i Sverige. Detta tillverkade man i det egna snickeriet. När det var lågsäsong för biodlarna utförde man andra typer av snickeriarbeten som t.ex. möbelsnickeri.

1905

Förvärvades en egen tomt där företaget ligger kvar än idag. Oscar Gustafssons var väldigt expansivt och sysselsatte ca 20 personer under 1940- till 1980-talet, trots en omvärld i ständig förändring.

1968

Skedde ett generationsskifte och man öppnade upp en avdelning för metall och plåt. Kunskap och utrustning kom genom ett förvärv av ett annat bolag i samma bransch. På den nya tomten gjordes en 450 m² stor tillbyggnad för att klara den nya satsningen.

1970-talet

Intresset för biodling ökade lavinartat i början av 70-talet. Nya maskiner för vaxkakstillverkningen tillverkades med en tredubbling av kapaciteten som följd. De nya maskinerna krävde större fabriksytor för bl.a. rensning och valsning av vax och lokalerna växte i rask takt. Tillverkning av båtinredning till Monark/Crescent blev en stor del av den totala produktionen. Båtföretaget som numera går under namnet Cremo boats är även det en del av intaga-koncernen.

1990-talet

Under 90-talet sjönk intresset för biodling. Oscar Gustafssons var då ett av nordens ledande företag inom branschen, med 4:e och 5:e generationen Gustafsson i ledningen. För att parera den minskade efterfrågan från Sverige biodlare startade en Gustafsson-ättling bolaget Manovi. Utöver tidigare verksamhet började man specialisera sig inom skärande bearbetning och blev leverantör till flera företag i Halland och Göteborg främst inom elektronik och mekanik.

Med tiden blev svarvning och fräsning och montering allt större del av bolaget och man kom in på fler branscher så som medicinteknik och byggindustrin. 

2015

Manovi köps av Carl-Tore Bengtsson och blir en del av Intaga-koncernen. Bolaget breddar sitt erbjudande mot befintlig kundbas och erbjuder utöver svarvning, fräsning och montering även prototypframställning, lagerhållning och logistiktjänster. Kundbasen finns inom flera olika branscher med högt ställda krav som t.ex. Medicinteknik, rymdteknik och bolag som verkar i marina miljöer.

2018

Flyttade Tilcon AB, som ingått i Intaga-koncernen sedan 2005, sin verksamhet till Torpa och är numera helt integrerat i Manovi. Tilcon var stor leverantör till automotive-industrin samt båtindustrin i egenskap av Cremo.