FRÅN PROTOTYP TILL FÄRDIG PRODUKT – VI VET HUR.

Hur går det egentligen till när en produkt blir till? Du vet nog att någon har uppfunnit eller utvecklat produkten, ritat den i ett datorprogram och tagit fram en prototyp. Kanske har du själv utvecklat något? Men vad händer efter prototypstadiet? 

När prototypen är “klar” är det fortfarande en lång väg kvar innan det blir en färdig produkt som når slutanvändaren. Tillverkningsmetod, materialval, material-/råvaruinköp, kvalitetskrav, testning, förpackning och distribution är bara några av de utmaningar som måste lösas.

Lång erfarenhet av produktionsanpassning

Manovi har en lång erfarenhet produktionsanpassning, och en stor bredd på kunder från många olika branscher som t.ex. medicinteknik, marin, automotive samt bygg- och industri. Flexibilitet är en ledstjärna för oss och sitter mer eller mindre”i väggarna”. Produktionsanpassning innebär att vi löser alla de utmaningar det innebär att göra din produkt färdig för marknaden. Oftast innebär det att vi sätter upp och anpassar hela produktionen hos oss. Andra gånger löser vi vissa delar och sätter samman en komplett produkt med komponenter från andra specialister. Vi ser oss själva som problemlösare, och vi har alltid kvalitét och kostnadsmedvetenhet som ledord.

Inte bara hög kvalité utan rätt kvalité

Vi har stor kunskap av att arbeta med produktion som kräver ytterst hög kvalité och precision. Vi tillverkar bl.a. delar till satelliter, röntgenutrustning och högteknologiska sökarljus till marina sammanhang med stora krav. I de sammanhangen pratar vi extrema krav på material och precision på 1/100 mm. Men det är inte säkert att din produkt har de kraven – då kanske den blir alldeles för dyr. Tillsammans tittar vi på och analyserar din produkt så att slutanvändaren får rätt kvalité till rätt pris.