Åt många kunder är vi produktionsenhet. Där vi sköter allt från inköp/avrop från antingen våra egna kanaler eller era leverantörer till emballering. Allting sker med begreppet ”Rätt kvalitet” som ledord. Vi ombesörjer all materialhantering och ytbehandling i rätt tid. Ni som kund kan med oss som partner lägga ert fokus på utveckling och försäljning.

Ett urval av våra verktyg