Luminell Sverige is passionate about delivering critical light solutions for demanding use

Marina miljöer i extrema väderförhållanden och kritiska situationer – då kommer Luminells lösningar till sin fulla rätt.

Det Norska företaget Luminell är ett nischat bolag som har erövrat stora delar av världen. Företagets produkter finns i såväl Australien och Argentina som i Norge och hos sjöräddningssällskapet i Bua. Luminells belysninglösningar används ofta på fartyg och den högteknologiska strålkastaren manövreras från kommandobryggan med en joystick. Strålkastaren kan t.ex. parera hård sjö och hålla en given punkt upplyst trots att fartyget rör sig upp och ner.

Höga krav

Luminells produkter är komplexa och har många ingående komponenter. Samtidigt är kraven på material och kvalité höga p.g.a. den krävande miljön de används i.

Luminell jobbade till en början med en annan leverantör i regionen, som inte klarade att nå upp till de högt ställda kraven. Efter en rekommendation från en konkurrent (!) fick Manovi en första offertförfrågan. Därefter kom de första skarpa uppdragen. Det första uppdraget bestod av framtagning av detaljer till SLH – en tidig version av ett handhållet sökarljus. Kemin mellan bolagen stämde så bra att Luminells produktion av storsäljaren SL1 snabbt flyttades till Manovi. Idag producerar Manovi en stor del av chassit och utför submontage av mekaniken till både SLH och SL1.  

Idag är Luminell en av Manovis viktigaste kunder, och i stort sett hela Manovis kunderbjudande kommer till sin rätt med såväl produktion, montering/submontage och packning. Kontroll av säkerhetslager och inköp av externa leverantörer ingår i erbjudandet. 

Produktion i Sverige

Hur kan det då komma sig att produkten tillverkas i Sverige? Manovis bild av det är att vikten av närheten, kvalitetsmedvetenheten och komplexiteten på produkten gör att produkten lämpar sig väldigt väl för att produceras i Sverige. Det gör att Luminell har möjlighet att ta med sig samarbetspartners och arbeta på plats i Varberg. Manovis personal och Luminells utvecklare träffas och går igenom ritningsunderlaget. Gör tillsammans ändringar och därefter produceras provserier. Hela tiden i tät dialog. Från Manovis sida uppskattas just detta. Partnerskapet, dialogen, förståelse för utmaningarna som dyker upp. Luminells goda framförhållning i kombination med ett flexibelt förhållningssätt borgar för ett mycket gott partnerskap.