Med ett lager på över 3500 pallplatser placerat 1 km från E6 i Varberg täcker vi in hela vårt verksamhetsområde. För dig innebär det en trygg lagerhantering med koll på dina saldon. Packning och emballering av era produkter sköter vi. Med våra egna turbilar sköter vi leveranser i Storgöteborg, Halland och Sjuhärad på ett snabbt och säkert sätt. Säkerheten med egen turbil är oöverträfflig när det gäller känsliga produkter, och kostnaderna blir konkurrenskraftiga i och med att vi samfraktar med annat gods.

Ett urval av våra verktyg