Manovi Varberg AB
Från ax till limpa

Hela vägen från teknisk utveckling till prototyper och produktion

Våra kunder är utvecklingsföretag, bland annat inom byggindustri, elektronik och medicinteknik. Allt vi gör sker i mycket nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi kan leverera helheten, lagerhålla och effektivisera logistiken med korta ledtider och sänkta kostnader som resultat. 


Affärsidé

Kvalitet & Miljö

Manovi Varberg AB arbetar med legotillverkning i olika plaster, plåt och metaller samt montage av mekanik och elektronik. Med fokus på industri i Västsverige samt nischkunder i Europa servar vi kunder inom elektroni, medicinteknik, mekanik och bygg. 

Vi strävar efter att, i enlighet med vår kvalitetspolicy, vara en kompetent och teknisk samarbetspartner för våra kunder. Genom att ställa höga krav på leverantör och material, kan vi i tur producera högkvalitativa lösningar. Vi håller nära samarbeten med våra partners för att garantera kvalitet i alla steg, från planering till leverans. 


Vår verksamhet är ISO-certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår produktion av elektroniska komponenter sker i en godkänd ESD-miljö. 


Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Visste du om att Manovi drivs av förnybar energi från Eneas