Affärsidé

Verkstad

Genom montage av mekanik och elektronik

och

legotillverkning i olika plaster, plåt och metall

levererar vi produkter av stor precision

 

Vi ämnar tillgodose behoven

hos industrier inom områdena

Elektronik, Medicinteknik, Mekanik och Bygg

 

Vi arbetar inom Sverige med ett fokus på Västsverige

samt med nischkunder i Europa

 

Vi levererar vår affärsidé

genom aktivt nätverkande, kontinuerlig kundbearbetning

samt via kundreferenser