Elektronik

Manovi har lång erfarenhet av olika typer av elektronikuppdrag. Från utveckling och konstruktion till montering av kablage och mönsterkort samt programmering av mjukvara. Vi levererar legoprodukter såväl som testade och färdigförpackade produkter i mindre och medelstora serier.

Manovi har sedan renodlingen på 90-talet inriktat sig mot företag bland annat inom elektronikbranschen med olika typer av elektronikuppdrag. Historiskt från utveckling och konstruktion men idag består våra uppdrag inom elektronik av slutmontering av elektriska produkter, ytmontering av vissa komponenter och kablar, programmering av mjukvara och funktionstester. Allt sker i vår nya ESD avdelning som stod färdig våren 2018.

Vi har vana att jobba med flera olika medicintekniska företag, vilket också kräver att vi har en handlingsplan för återstart av verksamhet vid olika katastrofer med ytterligare en ESD avdelning i reserv m.m.

Våra kunder finns idag i Sverige men produkter monterade på Manovi Varbergs elektronikavdelning skickas ut över hela världen. Manovi är givetvis ISO certifierade. 

Manovi har även ett tätt samarbete med Syntera Digital Solutions. Syntera arbetar med digital elektronikutveckling sedan 1997 och dess kompetensområden är inbyggda system, microprocessorteknik, signalbehandling, ASIC- och FPGA-utveckling samt kortkonstruktion.